go to text

Enshrined Deities

Enshrined Deities

Aratama OkamiAraki OkamiShirasuna Okami
Aratama wolfAraki wolf
Shirasu wolf
Araki Jinja
〒612-0805
12-3, Fukakusakaidoguchicho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
TEL.075-643-0651
FAX: 075-644-0170
Back to TOP